Síla archetypů

„Při práci s archetypy mějme na paměti, že smyslem není roztříštěnost, nýbrž jednota. Na výpravě za našimi rozličnými stránkami neztrácejme svůj střed. Nejsme jen tisícem tváří kolem posvátného ohně, my jsme tím ohněm.“

Pomohu vám probořit ledy. Uvést věci do pohybu. Spatřit nový úhel pohledu. Nastavím vám zrcadlo. Podpořím vás v pokroku. Povedu vás hluboko, co nejblíže k jádru, ať můžete prosvětlit skrytá zákoutí své duše.