Pro muže

Zdravím vás, Muži.

Možná vám problesklo hlavou, co na stránce s tematikou ženských archetypů vůbec děláte. Pokud se trochu ošíváte, za prvé o této návštěvě nemusíte nikomu říkat, a za druhé vám to třeba pomohu částečně pochopit na následujících řádcích.

Svět archetypů, tedy vzorů a předobrazů, se neomezuje na věk ani pohlaví. Jak již píši jinde, nemusíte studovat archetypy k tomu, abyste s nimi mohli začít pracovat. Stejně tak není nutné žít v přesvědčení, že jako muži nedokážete chápat ženské archetypy. Archetypy jsou univerzální obrazy. Představují lidské emoce, vzorce, postoje, stíny…  Jako lidé toho máme mnoho společného. A ženy a muži i přes evidentní rozdíly sdílejí možná víc, než se na první pohled zdá.

Lidská duše je plná překvapení, krásy i humoru. Ten spatřuji kupříkladu v tom, že v každé ženské duši přebývá její mužská část (Animus) a stejně tak v duši muže sídlí i část ženská – říká se jí Anima. Věřím, že právě vaše Anima, ať už o ní víte, nebo ne, pracuje pro vás. Díky ní jste schopni cítit, vnímat krásu, rozvíjet intuici, žít ve vztazích. Právě v této vaší vnitřní ženě se s vámi, my skutečné ženy, můžeme potkávat. 

Anima zajišťuje to, že ženským archetypům vlastně alespoň částečně rozumíte, i když nevíte proč. Ostatně k většině archetypů, s nimiž pracuji, lze bez problému najít jejich mužský protějšek (třeba k Bojovnici, Léčitelce, Učitelce, Královně, Kněžce atd.). Prací s archetypy a obecně se svou duší Animu rozvíjíte a kultivujete.

Možná se ptáte, proč byste měli chtít kultivovat svou vnitřní ženu a co to vůbec znamená.

Je to právě vaše vnitřní žena, která při řádné péči a pozornosti až nebývale rozšiřuje vaše osobní možnosti. Anima je odpovědná za vaše emoce a city. 

Jakmile ji v sobě rozvíjíte, posilujete svou schopnost vcítit se do druhých lidí, lépe porozumět nejen jim, ale především sobě, usnadňujete vzájemnou komunikaci, zlepšujete své vztahy, získáváte nový pohled na věc a především získáváte zpět svou vlastní sílu. Máte-li navíc alespoň občas touhu pochopit ženy, péče o vlastní citovou část (Animu) je zcela zásadní a možná jedinou možnou cestou. 

Jak může vypadat mužská práce s ženskými archetypy?

Když jsem pomáhala svému muži vést si svou osobní konstelaci s archetypy, bylo zajímavé sledovat, jak zcela bez obtíží vybírá jednotlivé archetypy, které se týkají jeho tématu, a staví si je do vzájemných pozic. A současně jak pro něj jako pro muže není jednoduché rovnou odpovědět na otázku: „Jak se v tom cítíš?“ Proto se stále učím a snažím se přizpůsobovat komunikaci tak, aby si muži nepřipadali jako v pasti, a přesto dokázali nahlédnout na své pocity. Ty totiž nelze ignorovat.

Můj muž při konstelaci analyticky pohlížel na odvíjející se vztahy archetypů před sebou, rozumově chápal, jak by asi vypadalo ideální vnitřní nastavení. Když však měl tendenci jednoduše popadnout karty s vnitřními postavami a rovnou je postavit do zdánlivě výhodnějšího postavení vůči sobě, vůbec mu to ve výsledku nedávalo smysl. Žádný pocit zadostiučinění nenastal. Tato zkratka v režii racia pokaždé končila ve slepé uličce. 

Vedla jsem muže, aby si stále obcházel stůl, na němž byly rozložené karty s archetypy, a zkoušel se vciťovat do jednotlivých vnitřních postav, dívat se na situaci jejich očima, pokaždé z trochu jiné perspektivy. Ano, bylo to pro něj těžké. Byla to pro něj výzva. Ale pokaždé, když překonal jistou lenost a dovolil sám sobě něco cítit, přicházela ona uvědomění – co skutečně musí uvnitř něj nastat za změnu, aby došlo i ke změně ve hmotném světě. 

Práce s archetypy je velmi intuitivní, pocitová záležitost. Možná se může zdát, že pro muže je tedy zcela nevhodná. Já ale věřím v pravý opak. Tam, kde muži oklešťují své city a tlačí se do pozic tvrdých vládců, tam už jsme byli. Ani ve světě, kde se muži zbavují své síly a bázlivě se snaží zavděčit mamince, se žít nedá.

Můžeme ale vyzkoušet, jaké by bylo pracovat společně. Muži a ženy. Ženy a muži. Ne jako protivníci, ale jako partneři.

Ptám se tedy, Muži, co zkusit vyzvat k tomuto tanci první ženu – svou vnitřní ženu?