Konstelace a konzultace s archetypy

Jako účinné nástroje používám 22 archetypů vycházejících z knihy Síla archetypů ženské duše. Přestože se jedná o ženské archetypy, konzultace jsou vhodné pro ženy i muže, jelikož archetypy představují univerzální principy.

Konstelaci i konzultaci je možné absolvovat i online.

∞ Informativní konzultace formou rozhovoru nebo emailu

Nejste si jistí, zda práce s archetypy může být přínosná zrovna pro vás? Pojďme si o tom spolu nejprve popovídat. Můžeme si zavolat, nebo zvolit emailovou komunikaci – jak je vám to příjemnější.

Během cca 30 minut povídání či podrobnějšího e-mailu budeme jistě schopni společně vymyslet, co dál. Vy mi popíšete jádro tématu, s nímž přicházíte, já vám zase povím, jak pracuji a jak bychom spolu mohli při společné práci vaše téma opečovat. 

Rozhodnete-li se na základě této informativní konzultace pro společnou práci, budete mít první konstelaci či individuální konzultaci s 10% slevou.

∞ Konstelace karet s archetypy

Práce se vztahy vašich vnitřních postav. Archetypy mohou zobrazovat naše kvality, stíny, emoce i vzorce. Práce s kartami spočívá v intuitivním nazírání jejich vzájemných a měnících se interakcí, na jejichž základě lze rozklíčovat a vrhnout světlo na dosud nevědomé procesy a poodhalit cesty k řešení situací či vnitřních konfliktů.

Archetypové konstelace fungují jako vnitřní zrcadlo. Nemohou za vás zcela vyřešit vaše problémy, neučiní za vás rozhodnutí, ani vám neodhalí budoucnost. Přesto se jedná o druh energetické práce, a tak mohou pomoci uvolnit některé vnitřní bloky a dát potřebný impulz ke změně.

Konstelace upozorňují na nevědomé duševní konflikty, poskytují péči dosud nezpracovaným vnitřním postavám, odhalují dynamiku skrytou za konkrétními situacemi a pomáhají nacházet harmonické vnitřní nastavení.

Pokud si to vše chcete lépe představit, nahlédněte do zkušeností žen i mužů, kteří už výpravu za poznáním podnikli.

Jak se připravit

Jediné, co je potřeba od vás, je vaše zadání. Stačí popis tématu či problému, s nímž chcete pracovat, a přiblížení svých myšlenek a pocitů. V rámci konstelace na dálku k tomu využijeme krátký telefonát, nebo email, abychom mohli využít čas skutečně co nejlépe. U osobní konstelace si vše řekneme rovnou na začátku práce.

Jak probíhá konstelace na dálku

Alternativní cesta k osobní konstelaci.  Na základě informací od vás zvolím hlavní archetyp, který je s tématem nejvíce spjat a na jehož situaci se podívám. Poté intuitivně vyberu další archetypy, které se k dané situaci pojí, a všechny je rozestavím v jejich pozicích vůči hlavnímu archetypu. Tím mám dané prvotní nastavení, které mi ukazuje váš současný vnitřní obraz. V tu chvíli se rozehrává vzájemný tanec vašich vnitřních postav. Ty mezi sebou vedou dialogy, mění své pozice, opouštějí scénu, léčí se, dostávají svůj prostor, zanechávají vám vzkazy, vše, co je v danou chvíli třeba. Konstelace končí, když vnímám, že je čas ji opustit – když archetypy zaujmou harmonické postavení, nebo mne zkrátka dál nepustí. 

Z konstelace na dálku obdržíte sérii nahrávek, které v průběhu práce namlouvám a popisuji v nich procesy odehrávající se přede mnou.

Výhoda konstelace na dálku: Úspora vašeho času a možnost se podívat na svou situaci relativně „bez námahy“. Kanálem, skrz nějž vaše vnitřní postavy promlouvají, jsem já a celé téma pracuje i bez nutnosti vaší přítomnosti. Nahrávky si navíc můžete pouštět opakovaně a hledat v nich stále nové souvislosti.

Jak probíhá osobní konstelace

Stejně jako u konstelace na dálku přijdete s tématem, které chcete nahlédnout pomocí karet s archetypy. Po krátkém rozhovoru spolu vybereme hlavní archetyp, ostatní karty i jejich vzájemné postavení si volíte už intuitivně sami. Já v tuto chvíli zastávám pozici vašeho průvodce a vedu vás pomocí otázek. Aktivně zasahuji, jen když cítím, že to konstelaci pomůže nebo mne o to požádáte. Každý je jiný a každá konstelace přináší něco nového, proto přesný průběh, ani dobu, jakou nám konstelace zabere, není možné předem určit.

Výhoda osobní konstelace: Celý proces skutečně procházíte sami a jste nuceni o situaci přemýšlet, vciťovat se do svých vnitřních postav, nacházet řešení, ladit se sami na sebe, a tím pádem prohlubujete vztah sami se sebou. Mnohem více si prožijete pocit osobní zodpovědnosti za svůj život. Troufám si říct, že díky vlastní zkušenosti s kartami jde osobní konstelace oproti té na dálku ještě hlouběji.

Do konstelací podle potřeby zahrnuji i práci s krystaly nebo výkladovými kartami. Za roky své spirituální cesty se mi osobně právě tyto nástroje velice osvědčily a představují možnosti, jak posílit celý proces. Pokud však o tyto pomocníky nemáte zájem, mohu je z vaší konstelace zcela vynechat.

∞ Konzultace s využitím archetypů

Ne každý může chtít hned přistoupit k energetické práci a ne vždy je to hned vhodné. Někdy může být užitečnější se spolu prostě jen posadit, zůstat víc při zemi a téma společně probrat. Protože promluvit si o svém trápení s někým nestranným bývá léčivé samo o sobě. 

Po ruce budeme mít karty s archetypy a knihu Síla archetypů ženské duše. Necháme se při rozhovoru inspirovat vašimi vnitřními postavami. Budete se učit s nimi komunikovat, prohlubovat s nimi vztah, naslouchat jejich potřebám i poselstvím.

Ceny konzultací, konstelací a  zvýhodněných balíčků, které obsahují i knihu, najdete v ceníku. Na všem se s vámi ráda domluvím prostřednictvím e-mailu.